"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
"Duurzaamheid moet gewoon"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
MJOP

Onderwijsinstellingen kregen in de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden ten aanzien van onderhoud en exploitatie van hun gebouwen. Denk aan onderhoud buitenkant, verduurzaming, binnenklimaat, veranderende onderwijsconcepten, mee-investeren bij renovatie of nieuwbouw. Dit vraagt steeds meer om een lange termijn visie op het gebouwonderhoud. Daarom maakt Anculus al sinds haar ontstaan beleidsrijke meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) volgens de NEN2767 norm. Deze onderhoudsplannen geven antwoord en invulling op bovengenoemde vragen binnen de financiële mogelijkheden van uw organisatie.

Waar in het verleden geduldige en onbetaalbare onderhoudsplannen gemaakt werden, is dit in de huidige situatie niet meer op verantwoorde wijze mogelijk. Het is noodzakelijk om grip op het vastgoed te krijgen, niet enkel vanuit financieel oogpunt maar ook vanuit goed huisvaderschap. Het beleidsrijk MJOP is een goede basis, gecompleteerd met een integrale rapportage van en door Anculus. Zo houdt u bij de planning van het gebouwonderhoud rekening met alle facetten en ontwikkelingen waarbij ambities zijn vertaald naar doelen.