""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
"Duurzaamheid moet gewoon"
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
VSR keuringen

Anculus voert VSR-controles (conform de objectieve meetmethode van Vereniging Schoonmaak Research) uit op circa 400 basisscholen in Nederland, als onderdeel van het schoonmaakbeheer of als onderdeel van integraal facilitair beheer. Anculus ziet de VSR-controles dan ook als onderdeel van het totale contractbeheer en als onderdeel van het beheersaspect kwaliteit.

Anculus biedt haar VSR-controles aan als onderdeel van de kwaliteitsbewaking van de schoonmaakdienstverlening op de scholen. De ervaring leert ons dat de individuele VSR-controles een positief beeld kunnen geven, terwijl de beleving van een schone school achterblijft. VSR-controles betreffen een steekproef in het gebouw tijdens een momentopname. Het doen van één of meerdere metingen per jaar geeft geen representatief beeld. Daarom vinden we het belangrijk om de beleving van de stakeholders: leerkracht, leerling, ouder en schooldirectie, te betrekken bij het vaststellen en monitoren van de schoonmaakkwaliteit. Daarnaast houden we op kritische momenten de vinger aan de pols. Het uitvoeren van VSR-controles ziet Anculus dan ook als belangrijke aanvulling om te komen tot een totale kwaliteitsbewaking van de schoonmaak dienstverlening. En derhalve als completering van het te voeren schoonmaakbeheer. Onze facilitaire contractmanagers zijn allen VSR-gecertificeerd en voeren de VSR-controles uit conform de VSR-methodiek. Op basis van de controle(s) wordt een rapportage opgesteld. Hierin wordt naast de uitslag van de controle ook advies gegeven voor verbeterpunten naar zowel de dienstverlener als naar de school om de schoonmaakkwaliteit te verbeteren.