"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Uitgavenreductie door koers, procesinrichting en inkoopbeleid"
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
Inkoop en aanbesteden

Aanbesteden wordt vaak ervaren als lastig en een "moetje". Soms is dat terecht, maar vaak ook een gemiste kans door gebrek aan inhoudelijke kennis op de ontwerpen en van de markt.
Schoolbesturen zijn gehouden aan de aanbestedingswet waarbij de accountant dit nauwgezet controleert. Dit kunnen we helaas niet veranderen. Wel kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden binnen de wettelijke kaders. Daarnaast weten wij als geen ander aanbesteden in te zetten om verdere professionalisering, innovatie en reële beheersbare kwaliteitsafspraken te realiseren.

De wet kent vier vormen van aanbesteden te weten: meervoudig onderhands, één-op-één, nationaal en Europees. In overleg met u bepalen we een inkoopstrategie, met een bijpassende aanbestedingsvorm - op basis van uw vraagstelling en de aanbestedingswet. Naast kennis en expertise van de aanbestedingswet en aanbestedingsstrategie beschikt Anculus over sterke inhoudelijke kennis van alle voorkomende werken, diensten en leveringen. De filosofie van Anculus is dan ook dat aanbesteden niet over de procedure moet gaan maar over de behoefte uitvraag aan de markt. Aanbesteden biedt niet alleen kansen om het prijs/kwaliteit niveau te verbeteren maar ook om te innoveren, processen te verbeteren en te professionaliseren. Met ruim 100-120 aanbestedingen per jaar voor het onderwijs kennen wij de mogelijkheden in de markten en hebben we gedegen kennis van de producten en diensten zoals door het onderwijs worden ingekocht. Of het nu gaat over arbodienstverlening, administratie, ICT, leermiddelen of leerlingvolgsystemen enzovoorts. Anculus kan u inhoudelijk adviseren en tegelijkertijd mag en kunt u erop vertrouwen dat de procedure vlekkeloos en volgens het boekje verloopt.