"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Bouwprocesmanagement

Anculus is uw partner bij het bouwmanagement voor uw nieuw te bouwen, of grootschalig te renoveren en te verduurzamen, schoolgebouw.
Anculus begeleidt het proces namens u als opdrachtgever van de initiatieffase tot en met de realisatie. Anculus neemt de zorg uit handen en zet u aan het stuur.

Wij onderzoeken wat voor uw project de best passende bouworganisatievorm zal zijn; traditioneel, bouwteam, Design & Build, enzovoorts. In de initiatieffase is het onze kracht om de bouwopgave goed te definiëren vanuit de behoefte van de school en het selectieproces van eventuele partners.

Met de toekomstige gebruikers vertalen we de onderwijskundige en pedagogische visie in een huisvestingsconcept plus een programma van eisen. Afhankelijk van de bouwvorm, organiseert Anculus namens u een uitvraag voor architect en adviseurs en of aannemers. Tijdens het ontwerpproces geeft Anculus leiding aan het ontwerpteam, bewaakt de kaders (geld, organisatie, tijd, informatie, communicatie, kwaliteit) en stuurt bij waar nodig. Anculus is sterk in het neerzetten van processen en daaraan sturing geven. We kennen de kritische succesfactoren in bouwprocessen voor schoolgebouwen.