"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
BOUWHEERSCHAP

In de Wet op het Primair Onderwijs wordt
het schoolbestuur als bouwheer aangewezen.
Echter is er een mogelijkheid om deze verantwoordelijkheid over te dragen aan de gemeente. Dit heeft allerlei consequenties,
die vooraf niet goed in te schatten zijn.
Om deze keuze goed te kunnen maken dient u
over de juiste informatie te beschikken.

Hou zelf de regie en laat u informeren over het bouwheerschap.


Zorg dat u weloverwogen een keuze maakt.
Informatie bouwheerschap