"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Duurzaamheid moet gewoon"
Brandveiligheid

Zijn uw gebouwen brandveilig? Wordt u geconfronteerd met hoge kosten door uitkomsten van de brandweerinspectie?
De specialisten van Anculus kunnen u bijstaan met het vaststellen van wat echt gedaan moet worden om uw gebouwen brandveilig te maken. En te bezien hoe snel maatregelen genomen moeten worden.

Afhankelijk van uw vraag of behoefte stellen we een plan van aanpak op. Waarbij Anculus het gehele traject doorloopt van toetsing en inventarisatie, aanbestedingen en begeleiding, tot uitvoering van de maatregelen. We gaan na wat wettelijk noodzakelijk is. En wat eventueel nog aanbeveling heeft, als het gaat om de nodige maatregelen. Daarnaast kijken wij of alles ook correct is vastgelegd in de omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Of de vluchtwegplattegronden en ontruimingsplannen op orde zijn, maar ook de contracten met dienstverleners voor wettelijk verplichte keuringen en onderhoud. Wilt u meer weten over brandveiligheid en de mogelijk te nemen maatregelen of heeft u een concrete vraag? Bel of mail ons voor een afspraak.