"Uitgavenreductie door koers, procesinrichting en inkoopbeleid"
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
Beheer en exploitatie (MFA's)

Vraagstukken rond beheer en exploitatie zijn vaak complex. Niet in de laatste plaats omdat belangen soms uit elkaar lopen. Heeft u vooraf niet echt goed zicht op wat het gebouw u jaarlijks gaat kosten? Lopen de kosten gierend uit de pas en wilt u nieuwe verbeterde afspraken? Of zijn de afspraken simpelweg niet duidelijk?
Anculus kan u helpen en maakt heldere, eenduidige en betaalbare afspraken. Met veel ervaring kent Anculus het klappen van de zweep!

Door onze ervaring beschikken we niet enkel over veel kennis, maar ook over beproefde beheer- en exploitatiemodellen en -overeenkomsten. Anculus heeft veel ervaring met het op één lijn brengen van verschillende belanghebbenden. Door inzicht te geven, creëren we draagvlak en komen we tot goede (financieel) haalbare en werkbare afspraken. Dit zonder losse eindjes en met heldere overeenkomsten. Uitgangspunt is om het zo te regelen dat er zo min mogelijk afstemming, overleg en administratieve lasten nodig zijn. En dit kan daadwerkelijk! Wilt u meer weten over hoe wij dit voor uw situatie zouden aanvliegen? Bel of mail voor een afspraak.