"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
"Duurzaamheid moet gewoon"
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
Intergraal vastgoedbeheer

Kan het vastgoedbeheer in uw organisatie een impuls gebruiken? Of kan uw huisvestingsmedewerker het niet bolwerken in combinatie met alle projecten?
Denk dan eens na over integraal vastgoedbeheer van Anculus. Binnen een jaar heeft u grip op huisvesting zonder hoge initiële investeringen! Met Anculus als verlengstuk van uw staforganisatie kan dit.

U beschikt over een vaste vastgoedbeheerder die zijn/haar werkzaamheden voor een belangrijk deel vanuit uw stafkantoor (kan) verrichten. Daarnaast bent u verzekerd van een team van vastgoedspecialisten. Dit alles onder aansturing van een vaste projectmanager. Integraal vastgoedbeheer van Anculus betekent dat de basis op orde is, en u heeft een helder en betaalbaar, beleidsrijk meerjaren onderhoudsplan. Transparante verantwoording naar bestuur, controller en accountant. Heldere - en concrete adviezen waar gewenst en nodig. Dit alles om de efficiency en doeltreffendheid te verbeteren. Maar uw organisatie wordt ook ontzorgd en verlost van al het gedoe rond klachten en calamiteiten. Het service meldpunt is 24/7 te benaderen en pakt alle calamiteiten en vragen adequaat en vakkundig op. Zodat de aandacht niet wordt afgeleid van het primaire proces: Onderwijs en opvang. Wilt u ook meer grip op huisvesting, maar weet u onvoldoende waar te beginnen zonder hoge aanloopkosten? Neem dan contact op met Anculus voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Wij presenteren graag onze aanpak en gaan daarbij dieper in op uw specifieke vraagstuk en situatie.