"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Efficiency en Doeltreffendheid!

Facilities of ondersteunende diensten maken een belangrijk deel uit van de totale uitgaven (25%) van een organisatie. Vanuit de druk op school- en locatieniveau, kan de inrichting van de ondersteunende organisatie inefficiënt en ongestructureerd zijn. Weliswaar met oprecht goede intenties om meer aandacht te krijgen voor het primaire proces, maar met als gevolg: minder geld voor datzelfde primaire proces. Anculus is van mening dat de ondersteunende organisatie efficiënter ingericht kan worden, met meer ruimte, tijd en geld voor het primaire proces 'onderwijs'.

Wat kan Anculus voor u betekenen?
Anculus adviseert organisaties in het Voorgezet-, Primair- en Speciaal Onderwijs, om te komen tot een efficiënte ondersteunende organisatie, waarbij medewerkers voor zover gewenst ontzorgd worden. Anculus werkt hierbij aan de hand van discussie, spiegeling en reflectie met oog voor draagvlak en de lokale (school-)belangen. Wij putten uit onze grote kennis van organisaties voor Voorgezet-, Primair- en Speciaal Onderwijs en beschikken over unieke ken- en stuurgetallen vanuit de sector en de markt. Daarnaast beschikken onze adviseurs over ruime inhoudelijke kennis en ervaring op onderdelen zoals, inkoop- en facilitair beleid, schoonmaak, administratie, ICT, leermiddelen (OLP), voeding, verzorging, repro etc. 


Wilt u meer weten over de dienstverlening van onze afdeling facilitair advies?
Bel of mail ons voor een oriënterend gesprek.

Wij komen graag bij u langs.