""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
Ontzorging op niveau!


Anculus heeft zich ten doel gesteld onderwijsorganisaties te ontzorgen in haar beheertaken. Tegelijk zien wij een ontwikkeling dat schoolbesturen het beheer deels of geheel in eigen beheer organiseren. Los van de mogelijkheden voor maatwerk heeft Anculus drie dienstverleningsconcepten ontwikkeld, welke aansluiten op elke vraag voor ontzorging of ondersteuning.

Full service contract
De naam zegt het al. Deze dienstverlening is gericht op totale ontzorging van de beheertaken, waarbij Anculus opereert als onderdeel van uw staforganisatie. Uw organisatie krijgt vaste contactpersonen. Er wordt gewerkt met een centraal meldpunt. Hier kan uw organisatie al haar vragen, klachten en serviceverzoeken aanmelden. Deze worden door Anculus volgens afgesproken afhandelings- en reactietijden opgepakt, weggezet en afgehandeld. Hierbij wordt gebruikgemaakt van onze webbased portal “OD-portaal” (Ondersteunende Diensten – portaal). Anculus is integraal verantwoordelijk voor tijd, geld, kwaliteit en het voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. Anculus organiseert, toetst, bewaakt en communiceert, waarbij periodiek verantwoording wordt afgelegd middels managementrapportages en voortgangsgesprekken. Standaard
Deze contractvorm lijkt in grote lijnen op het full service contract, echter hierin is de dienstverlening niet geheel afgekocht en daarmee de inzet niet onbeperkt. Dit kan betekenen dat (inkoop)onderdelen niet zijn opgenomen en of werkzaamheden niet standaard worden afgenomen.

Self Compliance
Self compliance gaat uit van het organiseren van de beheertaken binnen uw eigen organisatie. Anculus ondersteunt in de inrichting van het beheer, waarbij uw organisatie de beschikking krijgt over onze beheertools en digitale webportal OD-Portaal. Ideaal voor een snelle, gedegen start en een professionele inrichting. Daarnaast kunt u bij specialistische vraagstukken en capaciteitsvraagstukken snel en eenvoudig terugvallen op Anculus. Door inzet van OD-Portaal kan Anculus het beheer snel en efficiënt tijdelijk opvangen en verzorgen. Uw bent met deze werkwijze van sterke inhoudelijke, accurate en professionele achtervang.

Wilt u meer weten over de verschillende contractvormen of wilt u meer weten over facilitair beheer en contractmanagement. Bel of mail voor een oriënterend gesprek.