""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
"Uitgavenreductie door koers, procesinrichting en inkoopbeleid"
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
Facilitair beleid en inkoopbeleid

Anculus helpt u bij het opstellen van het facilitair- en inkoopbeleid. Hiervoor wordt specifiek voor uw organisatie gekeken naar de rol van de facilitaire organisatie en de inkoop. Hoe zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken verdeeld?

De volgende stap is het analyseren van deze verschillende rollen. In hoeverre moeten de verantwoordelijkheden binnen de eigen organisatie uitgevoerd worden en in hoeverre kan men hierin worden ontzorgd? Op welke manier wordt vervolgens de kwaliteit en performance bewaakt? De effectiviteit van het facilitair- en inkoopbeleid is mede afhankelijk van het draagvlak bij de medewerkers. Om deze reden betrekt Anculus de hele organisatie en alle belanghebbenden bij de totstandkoming van het beleid. In een voor het opmaken van goed beleid samengestelde werkgroep wordt het beleid vertaald naar de werkvloer. Daarnaast ondersteunen wij organisaties desgewenst bij de implementatie van het nieuwe beleid. Het gemiddelde inkoopvolume per school voor ondersteunende diensten bedraagt al snel ruim honderdduizenden euro's op jaarbasis. Hierop zijn fikse besparingen mogelijk door professioneel in te kopen. Gedegen inkoopbeleid vormt de basis. Het is zaak om de aandacht niet alleen te richten op de inkoop zelf. Ook is het slim om het terugdringen van het verbruik en de bijbehorende administratieve beslommeringen in kaart te brengen, terug te dringen en zo voordelen te genereren.