"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Uitgavenreductie door koers, procesinrichting en inkoopbeleid"
Inkoopscan

Het onderwijs moet werken in een steeds complexere samenleving, die steeds hogere eisen stelt. Het primaire proces moet optimaal ondersteund worden om het opgelegde kwaliteitsniveau van onderwijs te halen of zelfs te overstijgen. Enerzijds vraagt dit om kwalitatief goede ondersteuning van het primaire proces, zijnde het geven van onderwijs. Anderzijds vraagt dit om een goed en efficiënt georganiseerde secundaire bedrijfsvoering.
De steeds achterblijvende MI-bekostiging maakt het efficiënt inzetten van beschikbare middelen essentieel. Zodat zoveel mogelijk geld overblijft voor het primaire proces en daarnaast voldoende beleidsvrijheid behouden blijft. Dit vraagt om visie en om kennis voor de te volgen koers op het inkoopdomein. Als bestuurder bent u daarom altijd op zoek naar hoe efficiënt uw ondersteunende organisatie is en waar voor uw organisatie nog kansen liggen of ontstaan. De inkoopscan van Anculus kan u hierbij helpen.De Inkoopscan van Anculus maakt inzichtelijk wat uw besparings- en verbeterpotentieel is binnen uw inkoopdomein, onder andere door benutting van schaalgrootte en scherp definiëren van de vraagstelling.  Daarnaast geeft de Inkoopscan van Anculus u inzicht in de eigen uitgavenpatronen en helpt u bij het vormen van een juist en concreet beeld over uw inkoopdomein. De Inkoopscan zal u aanzetten tot nadenken alsmede een efficiencyslag en verdere professionalisering van uw inkooporganisatie mogelijk maken.

Interesse of meer weten over de Inkoopscan?
Klik op de button rechts.
Ook kunt u bellen of mailen naar
Marlous Klijn via:
(06) 44951915
m.klijn@anculus.nl