"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Duurzaamheid moet gewoon"
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
Efficiency Monitor

Anculus hanteert een Efficiency Monitor (organisatiescan) om schoolbesturen inzicht te geven in de efficiency van de eigen ondersteunende organisatie, de diensten en de inkoop van middelen met daarbij behorende bedrijfsvoering.

Tevens worden door Anculus verbetermogelijkheden aangedragen. Daarnaast helpt de scan om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het management aan het bestuur of de Raad van Toezicht.
In de afgelopen periode hebben meer dan veertig besturen met ruim 700 scholen van verschillende samenstelling en grootte deelgenomen aan de Anculus Efficiency Monitor. De deelnemende onderwijsbesturen weten inmiddels waar ze zelf staan op bestuursniveau en schoolniveau en hoe zij staan in vergelijking tot collega besturen.

Ben u ook op zoek naar inzicht in waar uw organisatie staat ten aanzien van de ondersteunende diensten? Bel of mail voor een verzoek tot deelneming of oriënterend gesprek.