"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
""Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op""
"Duurzaamheid moet gewoon"
Inkoopmanagement

Wat is inkoopmanagement?
In het primair en voortgezet onderwijs (PO/VO) heb je te maken met het inkopen van producten en diensten en doorloop je een inkoopproces. Het doorlopen en optimaliseren van deze stappen, waarbij je zorgt dat deze een zo goed mogelijke bijdrage leveren aan de organisatiedoelstelling, noemen we inkoopmanagement.

Waarom is inkoopmanagement in het onderwijs belangrijk?
Goed inkoopmanagement zorgt ervoor dat je makkelijker je organisatiedoelstelling (meestal vertaald in een inkoopbeleid met inkoopdoelstellingen) kan realiseren, omdat het in het algemeen helpt bij:

● Beter functioneren van de inkoopfunctie en het bedrijfsproces.
● Het verhogen van product- en leverancierskwaliteit en verminderen van toeleveringsrisico’s.
● Verlagen van integrale inkoopkosten door bijvoorbeeld het bundelen van inkopen (gebruik maken van schaalvoordelen), waardoor je betere prijzen en voorwaarden krijgt.
● Het voldoen aan de wettelijke verplichting om bij inkoop bepaalde regels en procedures te volgen, bij de bereiking van bepaalde drempelbedragen (aanbesteden).

Uiteindelijk heeft het dus een positieve invloed op hoeveel geld en tijd er beschikbaar is voor het onderwijs, wat weer een positief effect kan hebben op de onderwijskwaliteit.

Waar kun je zoal op letten bij inkoop in het onderwijs?
Het slim terugdringen van administratieve beslommeringen.
● Zorg dat je een heldere zicht hebt op de kosten.
● Denk na over contractmanagement (waarborg dat hetgeen wat is afgesproken, ook nagekomen zal worden).
● Zorg dat je op de hoogte bent van wat er te krijgen is op de markt.
● Doe centraal waar het kan, en decentraal waar het moet (als iets heel specifiek is voor een school, doe dat ook decentraal).

Je kan als onderwijsinstelling besparen op verschillende manieren: reduceren van het inkoopvolume, verlaging van de prijs per eenheid, minimalisering van de interne kosten voor de ‘handling’. Wees dus efficiënt met het verbruik, koop scherp in en doe dit op een manier die tot minimale interne bemoeienis leidt.


 


 


 
Inkoopmanagement bij Anculus
Als onderwijsinstelling heb je niet altijd de brede expertise in huis die je nodig hebt, of tijd om deze op te bouwen of in de praktijk te brengen. Anculus kan dan ondersteunen bij de uitvoering en/of optimalisering van het inkoopproces (waaronder het aanbesteden) conform het inkoopbeleid en de (Europese) aanbestedingswet.

We helpen bij het creëren van inzicht in de inkoopbehoefte op centraal niveau en het opstellen van het inkoopbeleid.

We hebben immers als adviesorganisatie meer dan 15 jaar ervaring in het ondersteunen van onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs (PO/VO) op het gebied van o.a. inkoop.
Kort samengevat:

Wij stellen samen met het schoolbestuur het inkoopbeleid op.
● Wij helpen bij het bewaken en borgen van het inkoopbeleid.
● Geven uitvoering aan het inkoopbeleid (verzorgen van aanbestedingen).
● Ondersteunen bij kleine inkoop op bestuur en schoolniveau.

Wat maakt Anculus een waardevol sparringpartner bij inkoop?
Anculus helpt niet alleen bij inkoopvraagstukken, maar ondersteunt onderwijsinstellingen ook op het gebied van organisatieadvies, vastgoedbeheer, vastgoedontwikkeling en facilitair.

Wij hebben hierdoor een hele brede ervaring op het gebied van integrale oplossingen en gebruiken deze ervaring als input voor nieuw inkooptrajecten. (Een simpel voorbeeld hierbij is dat het niet verstandig is om glasbewassing te realiseren voordat je de gevel van een school laat reinigen).

En omdat Anculus zich enkel richt op onderwijsinstellingen is er juist voor deze markt een hele specifieke kennis voorhanden, waardoor wij onze klanten nog beter kunnen helpen.

Daarbij kunnen onze klanten:
● Online verzoeken en/of aanvragen doen via ons eigen informatiesysteem (OD Portaal).
● Altijd terugvallen op onze brede expertise, die niet met één persoon te borgen is.
● Een beroep doen op een vast contactpersoon die herkenbaar voor de organisatie is en regelmatig op locatie is.
● Zich verzekeren van een partner die continue kritisch kijkt naar uitgaven en contractafspraken en naar de mogelijke verbetering hierin.

Nieuwsgierig hoe wij inkoopuitdaging in uw onderwijsinstelling zouden aanpakken?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@anculus.nl of 040 246 23 57

Recent succesvol afgeronde projecten
https://www.anculus.nl/projecten/