"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
Contractimplementatie

Aanbestedingen kunnen worden aangegrepen om vanuit de behoefte van uw organisatie een nieuwe werkwijze te implementeren of een bestaande werkwijze te optimaliseren. Verandering is echter niet bereikt door een nieuw contract. Het vraagt om een goede implementatie.

Als verlengstuk en onderdeel van de staforganisatie bij collega onderwijsinstellingen weet Anculus als geen ander wat de implementatie van een nieuw contract vraagt.

Of het nu gaat om een nieuw contract met een leverancier voor repro, afvalverwerking, touchscreens, bedrijfsgezondheidzorg, energie, meubilair, enzovoorts. Anculus begeleidt u vanaf de inventarisatie, het opstellen van raamovereenkomsten, kosten en kostenbesparing, wettelijke verplichtingen, advies over hoe lang een contract loopt en wanneer het opgezegd kan worden, de vertaling van de behoefte tot de pragmatische aanpak. Anculus heeft veel ervaring met aanbesteden voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast kent Anculus de markt en de marktpartijen. Wij kunnen de gestelde doelen realiseren voor uw organisatie. Wilt u meer weten over hoe Anculus uw organisatie kan ondersteunen en adviseren als het gaat om contractimplementaties, neem dan contact op. Wij lichten de mogelijkheden en werkwijze graag toe in een persoonlijk gesprek.