"Natuurlijk stellen wij Meerjaren onderhoudsplannen op"
"Anculus; voor primair & voortgezet onderwijs"
"Wat als het geld naar het primaire proces moet gaan; Het onderwijs."
"Duurzaamheid moet gewoon"
"Ook voor (Europese) aanbestedingen"
Integraal facilitair beheer

Onderwijsorganisaties zijn dikwijls te klein om specialismes zoals inkoop/aanbestedingen en contractmanagement goed te borgen in het bedrijfsbureau. Anculus biedt met haar integraal beheerconcept de mogelijkheid om een team van specialisten op het gebied van inkoop, contractimplementaties en contractmanagement aan uw organisatie te verbinden. Waarbij de scholen worden ondersteund door een servicemeldpunt.

Anculus werkt als verlengstuk van uw staforganisatie. We ondersteunen van beleidsontwikkeling naar uitvoering en verantwoording aan het CvB, RvT en de accountant. Door effeciënte en doelgerichte werkprocessen dragen we bij aan kostenbesparing en meer aandacht of beter gezegd minder afleiding van het primaire proces van onderwijs. Interesse? wij komen graag bij uw langs voor een oriënterend gesprek.